عیب یابی برد گیم آرنا 1/3

با تشکر برای بازی در Board Game Arena.

این صفحه به شما کمک می کند تا بررسی کنید که آیا در سمت خود و یا در سمت BGA چیزی اشتباه است.

هر پیام قرمز رنگ یک اخطار است و احتمالا دلیل مشکل را توضیح داده است.

صرف نظر از نتیجه این آزمایشها، باید موارد زیر را امتحان کنید و بررسی کنید که آیا به حل مسئله کمک می کند:

لطفا ما را از موقعیت شما مطلع سازید با ایمیل ( تماس با ما )، یا صفحه گزارش باگ.

الان شروع کن